Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác sản xuất sản phẩm và linh kiện phụ trợ

 

Đây là mục tiêu của Triển lãm – Tọa đàm “Khoa học , công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp trợ giúp trong sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Việt” đã được tổ chức tại Sàn giao dịch Công nghệ , và Thiết bị Hải Phòng trong 2 ngày 12 – 13/5/2015.


Triển lãm – Tọa đàm “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Việt” chính là cơ hội giúp các doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm, gặp gỡ , trao đổi với các đối tác sản xuất về sản phẩm linh, phụ kiện, công nghiệp phụ trợ trong nước. Chương trình do Bộ Khoa học , và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Doanh nghiệp tham gia được giới thiệu, trưng bày các sản phẩm và catalog giới thiệu về doanh nghiệp ngay tại chương trình; Tại đây, doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp cận với các chương trình hỗ trợ, đặc biệt chính là chương trình hỗ trợ vốn đến từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Đối tượng tham gia Triển lãm – Tọa đàm “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Việt” chính là các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phẩm mang thương hiệu Việt đang có nhu cầu đặt hàng các đối tác sản xuất các sản phẩm, linh kiện phụ trợ trong nước. Đây chính là hoạt động góp phần phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đất nước, đồng thời góp phần xây dựng , phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Việt. Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Sàn giao dịch Công nghệ , Thiết bị – Số 1, Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng. ĐT: 0313.757101; Fax: 0313.757110; DĐ: 0934.659.425 (Ms. Lương). Email: thongtin@hatex.vn; Website: www.hatex.vn Thời hạn nhận hồ sơ: đến từ ngày 24/3 đến ngày 10/4/2015.


Sơn Nam


Từ khóa:công nghiệp phụ trợcông nghệthương hiệu Việtlinh kiện phụ trợ


Loading…

Không có nhận xét nào:
Write comments