Facebook cho phép chọn người thừa kế tài khoản sau khi qua đời

 

Từ ngày 12/2, người dùng tại Mỹ cũng sẽ có thể được quyền lựa chọn việc xóa tài khoản Facebook của họ hoặc truyền lại cho người khác khi qua đời.Facebook gọi người này là “liên hệ thừa kế” của một tài khoản và người dùng cũng sẽ có thể chọn người đó qua trang web hoặc ứng dụng bảo mật. Khi người dùng đã chọn được người để thiết lập một tài khoản liên hệ thừa kế, người được chọn sẽ có thể thay đổi hình ảnh hồ sơ cá nhân của người dùng, chấp nhận yêu cầu kết bạn, và đính thông báo ở trên dòng thời gian tài khoản của người dùng sau khi Facebook nhận đã được thông báo về cái chết của người dùng. Tuy nhiên, một người được chọn làm liên hệ thừa kế cũng sẽ chưa thể đăng bài thoải mái như trên tài khoản mà họ đang kiểm soát , cũng chưa thể xem đã được những tin nhắn ở trên tài khoản của người đã khuất. Facebook cũng sẽ cung cấp một tùy chọn để cho phép hoặc chưa cho phép người đã được liên hệ thừa kế có thể tải về một tập tin có chứa hình ảnh, bài viết, , các thông tin khác trong tài khoản thừa kế. Trước đây, Facebook đã cung cấp một quy trình đóng băng các tài khoản sau khi người dùng qua đời, nhưng chưa có cách nào để thiết lập lại các tài khoản này để đã được quản lý bởi người khác hoặc tự động bị xóa. Facebook cho biết chức năng mới này sẽ tiếp tục được tung ra các nước khác trong thời gian tới.


Vietnam+


Từ khóa:facebooktài khoảnthừa kếbảo mậtứng dụng


Loading…

Không có nhận xét nào:
Write comments