Bạn có biết vì sao chip xử lý càng ngày càng mạnh

 

Bạn có biết vì sao chip xử lý càng ngày càng mạnh

(Techz.vn)Con chip hiện năng càng ngày càng mạnh, chip đời sau mạnh hơn chip đời trước. Vậy lý do gì khiến cho con chip của chúng ta manh như vậy.

Con chip hiện năng càng ngày càng mạnh, chip đời sau mạnh hơn chip đời trước. Vậy lý do gì khiến cho con chip của chúng ta manh như vậy. Đó chính là sự thay đổi của công nghệ bóng bán dẫn. Chúng ta thường nhắc đến công nghệ 14nm, 10nm, 7nm đó chính là công nghệ bóng bán dẫn hiện này. Chính xác hơn đó chính là công nghệ thu nhỏ bóng bán dẫn, mõi bóng bán dẫn chỉ còn 14,10 hay 7nm mà thôi. Bóng bán dẫn càng nhỏ, chúng ta càng có thể thêm nhiều bóng bán dẫn vào một con chip mà không làm thay đổi kích thước của chúng. Điều này đã khiến con chip mạnh hơn.

Link gốc

Không có nhận xét nào:
Write comments